2014-05-19 10:20Nyheter

Framtidsdagen 2014

Fredagen den 16 maj hölls den årliga Framtidsdagen på Sätra gård, en mycket populär tillställning och innehållsrik halvdag.

Ragnar Sellbergs stiftelse är en forskningsfond som har som mål att främja forskning, utveckling och spridning av kunskaper inom avfallsområdet genom ekonomiska bidrag. Avfallshierarkin delar upp de vägar som ett avfall kan gå, ordnat efter resursförvaltning och miljöpåverkan. Det ideala vore naturligtvis om inget avfall uppkommer – tills detta blir verklighet kan man på olika plan jobba aktivt med att förbättra dessa steg i hierarkin. Om du inte var på plats eller vill se föreläsningarna igen kan du se dem nedan.

Landfill mining 

Ander Kihl på Ragn-Sells berättar om hur gammalt avfall kan bli nya rikedomar. Anders sammanfattar de senaste rönen från vårens samarbete med Linnéuniversitetet.

Framtidens avfallsbränsle 

Inge Johansson på SP Energiteknik berättar om hur dagens styrmedel leder till morgondagens avfallsbränslen med avseende på sammansättning och bränsleegenskaper.

Styrmedlens inverkan på biogasproduktionen 

Hanna Hellström på SP Energiteknik berättar om varför de ekonomiska förutsättningarna för dagens biogasanläggningar riskerar att existerande anläggningar läggs ned och att planerade investeringar inte blir av.

Avfallsförebyggande genom återbruk 

Johanna Fredén från IVL Svenska Miljöinstitutet berättar om en guide till hur kommuner kan arbeta med återbruk, där tips och vägledning ges om vilka produkter som är lämpliga att samla in i olika verksamheter.

Cirkulära affärsmodeller 

Johan Börje på Ragn-Sells berättar om hur en ny rörelse börjar ta form där man utgår från jordens ändliga resurser för att skapa en ekonomi där material cirkulerar snarare än går linjärt genom vårt samhälle.

Filmer från framtidsdagen 2014
Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors