2015-06-26 15:17Nyheter

Fem nödvändiga förändringar för en cirkulär ekonomi

null

Tillsammans kan vi skynda på den cirkulära ekonomins genomslag. I "Ragn-Sells lilla gröna - En cirkulär programförklaring" har vi samlat de frågor som vi driver. Vi hoppas väcka dig från drömmar och idéer till att också känna och utöva handlingskraft.

Cirkulär ekonomi är det konkreta sättet att släppa samhällets utveckling fri från sitt ohållbara beroende av ändliga resurser. En cirkulär ekonomi inom planetens gränser driver, som naturen själv, utvecklingen mot det oändliga. Med nuvarande system är det omöjligt: värdefulla resurser går i rak linje från utvinning till förbränningsugn, via konsumtion. Som vår grundare Ragnar Sellberg själv sagt så är "den här världen är för skön för att gå under", därför har vi sammanfattat fem nödvändiga förändringar som måste till. Och det är nu.

Fem nödvändiga förändringar i korthet

  1. Regelverk och ekonomiska styrmedel måste bana väg för företag och organisationer som tar täten mot den cirkulära ekonomin.
  2. Vi måste etablera etappmål för att påskynda cirkulär fosfor.
  3. Offentlig upphandling måste vara en drivkraft för nytänkande.
  4. Återvinningsflöden måste ha minst lika bra utvinningsförutsättningar som i jungfrulig mark.
  5. Verksamheters avfall måste ägas av verksamheten som alstrat avfallet.

Ta del av våra fem punkter i sin helhet i "Ragn-Sells lilla gröna - en cirkulär programförklaring" och läs mer om vårt samhällspolitiska program på ragnsells.se/samhallsaktor.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors