2022-04-29 08:51Nyheter

En säkerhetskultur som omfattar hela systemet

Anna-Karin Petursson, arbetsmiljöchef Ragn-Sells Sverige.Anna-Karin Petursson, arbetsmiljöchef Ragn-Sells Sverige.

Ragn-Sells fortsätter att skapa en säkerhetskultur på alla nivåer med hjälp av koncernövergripande initiativ som att införa ett nytt rapporteringsverktyg och nya mått på framsteg. Målet är att bli branschledande i fråga om säkerhet på arbetsplatserna till 2030 på grundval av ömsesidigt förtroende och samarbete.

En viktig faktor när det gäller att utforma säkra arbetsplatser hos Ragn-Sells är ledarskap. Ledningen måste göra öppen kommunikation till norm i företaget, så att de anställda känner att de vågar rapportera risker och olyckshändelser. Den måste också främja en arbetsmiljö där medarbetarna kan utvecklas, samt respektera och ta hand om varandra. Dessa principer är centrala för alla insatser som bidrar till säkerhetskulturen hos Ragn-Sells.

Ett utmärkt exempel är kraven på hantering av arbetsmiljöfrågor i ISO 45001. ISO 45001 är ett internationellt system för arbetsmiljöledning som avser både den fysiska och den sociala hälsan på arbetsplatsen. För Ragn-Sells innebär standarden en del förändringar.

- Till skillnad mot tidigare standarder finns det en mycket större betoning av ledningens ansvar för säkerhetskulturen och att alla medarbetare ska vara delaktiga i att hjälpa oss att urskilja vilka frågor vi behöver arbeta med, säger Anna-Karin Petursson, arbetsmiljöchef hos Ragn-Sells Sverige. 

Läs hela artikelnOm Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2 300 medarbetare. År 2020 uppgick Ragn-Sells omsättning till 6,6 miljarder kronor. För mer information: www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors