2018-07-12 07:49Nyheter

En cirkulär ekonomi kräver kollaborativt ledarskap

null

En del av Ragn-Sellskoncernens strategi att endast verka med cirkulära affärsmodeller. Man sätter stort fokus på ledarskap och att genom ett kollaborativt sådant förändra företagskulturen. Därför läggs stor vikt vid förtroendefullt samarbete, som man menar krävs i en cirkulär ekonomi.

En viktig del av Ragn-Sells strategi för framtiden – förutom att vara ledande i att styra samhället in i en cirkulär ekonomi - är att åstadkomma en kulturförändring genom ett kollaborativt ledarskap.

Läs hela nyheten


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors