2019-02-26 12:40Nyheter

”Det finns alltid nya utmaningar att ta sig an”

null

Som säljchef för Farligt Avfall är Kristoffer Ågren en viktig länk mellan materialhantering och avsättning. Problemlösning och utmaningen i att hitta nya avsättningsvägar och återvinningslösningar för det farliga avfall som Ragn-Sells hanterar är det som Kristoffer tycker är mest spännande med sitt varierande arbete.

2010 anställdes Kristoffer Ågren som kemist på Ragn-Sells i Kallhäll strax utanför Stockholm.
– Jag har pluggat kemiteknik på KTH och efter det halkade jag in på IT-spåret och jobbade inom det några år innan jag började på Ragn-Sells som kemist. Ganska snabbt fick jag möjlighet att fortbilda mig och blev säkerhetsrådgivare och senare specialiserade jag mig inom radioaktiva ämnen, säger Kristoffer.

Redan från start intresserade sig Kristoffer för materialen som tillhör farligt avfall och när affärsområdeschefen för Farligt Avfall sökte en produktspecialist 2015 blev det uppdraget Kristoffers. Numera är affärsområdet en del av Ragn-Sells Recyclables, som sköter försäljningen av många råmaterial, och Kristoffer är säljchef sen två år tillbaka.

– Det här med avsättningsbiten tycker jag är väldigt roligt och det är här jag vill vara. Farligt avfall är lite speciellt eftersom en del av materialen inte inbringar något värde, speciellt om man jämför med många andra material vi säljer. Då handlar det istället om att hitta den billigaste avsättningen där jag så klart också väger in säkerhets- och miljöaspekten.

– Sen finns det några material inom farligt avfall som vi kan sälja om vi hanterar hela kedjan på rätt sätt. Spillolja, bromsvätska och lösningsmedel är exempel på farliga ämnen vi kan återvinna.

Står aldrig still

I sin roll som säljchef jobbar Kristoffer mycket med problemlösning – vilket han också tycker är det roligaste med arbetet.

– Det är väldigt varierande. Det kan handla om att slussa några kilo av något väldigt giftigt rätt, parallellt med att hålla igång de större materialflödena och avtalen för dem. Jag jobbar också med att hela tiden hitta nya avsättningsvägar till ett så bra pris som möjligt.

I sin roll håller han också koll på logistik och lager för farligt avfall samt olika typer av tillstånd, kontakt med transportörer samt intern hantering och ekonomi.

– Det står aldrig still och man hinner aldrig bli uttråkad eftersom det hela tiden finns stor förbättringspotential. Inte minst när det gäller materialen och att hitta återvinningslösningar för dem. Det finns alltid nya utmaningar att ta sig an vilket är väldigt roligt.

Kristoffer är en av de ledare och nyckelpersoner som medverkat i Ragn-Sellsakademiens program Step up.

– Det har varit en jättekul resa och man är alltid lite tagen när man kommer från kurstillfällena för att man lär sig så mycket. Det har man nytta av i många olika situationer.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors