2017-10-05 12:51Nyheter

Därför hindrar deponiskatten återvinning av viktiga metaller

null

Tisdagen den 3 oktober sände SVT Öst inslaget "Deponiskatt hindrar återvinning av viktiga metaller". Erik Gustavsson på Ragn-Sells avfallsanläggning Häradsudden utanför Norrköping förklarar varför det är så viktigt att ta fram cirkulära styrmedel och att justera deponiskatten. Fler behöver förstå den stora tillgång i form av resurser som finns i våra deponier runt om i landet och styrmedlen måste ändras för att göra återvinningen lönsam – både samhällsekonomiskt och miljömässigt.

Skatteverket och Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tittat på en skattebefrielse vad gäller deponiskatten. Där var slutsatsen att det inte finns tillräckligt höga halter av mineraler för att det ska vara varken miljömässigt eller samhällsekonomiskt motiverat för utvinning, vilket miljöministern Karolina Skog hänvisar till i inslaget. Men har Skatteverket och Naturvårdsverket rätt som miljöministern hävdar i inslaget?

Jo, om man tittar mycket snävt på det – som ett linjärt styrmedel för att lösa ett gammalt linjärt problem.

Men avfall är en värdefull resurs och inte en slutdestination för det vi konsumerat. Med den övertygelsen arbetar vi på Ragn-Sells för att bidra till att cirkulära flöden uppstår där avfall återanvänds om och om igen – allt för undvika att slösa på jordens jungfruliga resurser. Bekymret är deponiskatten som slår undan benen för utvinningen och det blir helt enkelt inte lönsamt. För att vi ska lyckas behöver systemkartan ritas om, vilket också Linköpingsforskaren Joakim Krook påtalar i inslaget.

Ragn-Sells välkomnar därför regeringens delegation för cirkulär ekonomi som ska lyfta frågan. Vi är säkra på att den kommer ge högsta prioritet till att ta fram cirkulära styrmedel som:

  1. Undviker att gifter sprids mer än nödvändigt (helst inte alls)
  2. Ser till att flödena gör verklig nytta, ersätter jungfrulig brytning
  3. Inte skjuter över miljöskulder till kommande generationer att ta hand om.

Se inslaget här: "Deponiskatt hindrar återvinning av viktiga metaller" (SVT Öst, tisdag 3 oktober 2017) 


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors