2023-04-19 06:41Nyheter

"Dags att underlätta för cirkulära lösningar"

Ragn-Sells om 2023 års ekonomiska vårproposition:
Statsminister Ulf Kristerssons regering har nu suttit i sex månader. Regeringen har haft flera möjligheter att få i gång den cirkulära ekonomin, säger miljöföretaget Ragn-Sells i en kommentar till 2023 års ekonomiska vårproposition. Bättre förutsättningar för cirkulära lösningar och återvunna råvaror är avgörande för Sveriges möjligheter att klara sina klimatmål.

– Om vi menar allvar med att bygga ett hållbart samhälle måste vi börja använda de råvaror vi redan har, om och om igen. Därför behöver regeringen nu skyndsamt komma i gång med fler insatser för att främja en cirkulär ekonomi, säger Susanna Lind, chef för samhällskontakter i Sverige på Ragn-Sells.

Det saknas fortfarande breda satsningar för att få igång en cirkulär ekonomi. Sveriges Klimat-och miljöminister Romina Pourmokhtari betonade den 27 februari i sitt tal om cirkulär ekonomi på EU Circular Economy Stakeholder Conference budskapet att cirkulär ekonomi är en nyckelfaktor i den gröna omställningen.

Chef för samhällskontakter i Sverige på miljöföretaget Ragn-Sells

Susanna Lind, chef för samhällskontakter i Sverige på miljöföretaget Ragn-Sells

– Vi har länge arbetat för att Sverige ska se cirkulär ekonomi som avgörande för såväl näringspolitik som miljö- och klimatarbete. Sveriges näringsliv ligger redan långt fram i omställningen. Nu hoppas vi att regeringen ska ta nödvändiga steg mot att bland annat skapa ännu bättre marknadsförutsättningar för svenska företag, säger Susanna Lind.

Klimatpolitiken måste vara både ambitiös och effektiv. Hänsyn ska tas till människors och företags möjligheter att leva och verka i hela landet. Bland de frågor som den nya regeringen bör ta sig an finns förutsättningarna för återvunna råvaror. I dag har jungfruliga råvaror stora fördelar jämfört med samma råvara som framställts ur avfall, på grund av en traditionell syn på avfall som innebär att avfallet regleras helt skilt från annan råvaruproduktion. Detta hindrar Sveriges övergång till en cirkulär ekonomi, trots en bred politisk enighet och framtagna handlingsplaner för att det ska ske.

– Sverige behöver en ny syn på avfall. Dagens system, där mängden avfall ska minskas till varje pris, står i vägen för ett cirkulärt samhälle där den enes skräp är den andres råvara. Vi ser fram emot att försörjningen av råvaror blir utgångspunkt för regeringens fortsatta politik och att detta tydligt avspeglas i kommande höstbudget säger Susanna Lind.

För mer information, kontakta gärna:
Susanna Lind, chef för samhällskontakter i Sverige, Ragn-Sells, 070-927 28 24, susanna.lind@rangsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig, Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.comOm Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2021 uppgick Ragn-Sells omsättning till 7,6 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors