2020-05-07 11:05Nyheter

Christian är viktig för tysk fosforåtervinning

null

Han har en gedigen erfarenhet av fosforåtervinning – och brinner för implementeringen av den cirkulära ekonomin. Christian Kabbe är vd för Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining i Tyskland och spelar därigenom en viktig roll för fosforåtervinning ur förbränt avloppsslam i landet, för vilken företaget har en unik patenterad teknik.

Efter Schweiz är Tyskland det andra landet i världen som lagstiftat om att återvinna fosfor från avloppsslam och slamaska. Under en övergångsperiod på 12 till 15 år ska alla reningsverk med fler än 50 000 anslutna hushåll implementera förbränning av avloppsslammet så att fosforn, som är ett så kallat kritiskt råmaterial, kan återvinnas. Samtidigt är Tyskland en av de största producenterna av avloppsslam i Europa och därför är potentialen för fosforåtervinning stor. För den tyska marknaden är svenskbaserade innovationsbolaget EasyMinings patenterade teknik för fosforutvinning ur förbränt avloppsslam viktig. Därför har man startat en filial i Berlin där Christian Kabbe är vd.

Läs hela artikeln här


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors