2015-07-17 14:00Nyheter

Cassandra Oil och Ragn-Sells inleder samarbete

null

Cassandra Oil AB och Ragn-Sells AB har tecknat ett Letter of Intent för att påbörja ett samarbete gällande pyrolys av avfall.

Cassandra Oil äger patenterade rättigheter till och tillverkar teknik för pyrolys.

Ragn-Sells har kontroll över stora flöden kolvätehaltigt avfall som bedöms vara lämpade för behandling med pyrolys och där Cassandra Oils teknologi skulle kunna ge ökad miljönytta jämfört med dagens lösningar och stödja samhället i skiftet mot en cirkulär ekonomi.

För ytterligare information, kontakta

Per Olsson, VD Cassandra Oil AB, tel: +46 73 55 88 900
Jonas Roupé, Marknadsdirekör Ragn-Sells AB, tel: +46 73 066 6828

 

Cassandra Oil AB

Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot.Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 8 000.

Ragn-Sells Koncernen

Ragn-Sells är en privatägd koncern med verksamhet i sex länder. Sedan 1966 arbetar vi med avfallshantering, miljö- och återvinning. Verksamhetens historia startade dock redan på 1800-talet. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors