2021-01-12 15:09Nyheter

Ash2Phos-tekniken på väg att implementeras i Tyskland

null

Inom några år kommer återvinning av fosfor ur avloppsslam att vara obligatoriskt för tyska avloppsreningsverk som täcker en befolkning motsvarande 50.000 eller fler. Det tyska energiföretaget Gelsenwasser och Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining har därför tillsammans utvecklat ett koncept för drift av en anläggning baserad på Ash2Phos-processen. Detta koncept kommer nu att förverkligas med målet att bygga den första Ash2Phos-anläggningen i Tyskland.

- Det är mycket viktigt att den tekniska lösning vi väljer är hållbar både ur ett energieffektivitetsperspektiv men också ur ett ekonomiskt perspektiv samt att den tar hänsyn till de kemikalier som är nödvändiga för processen. Framförallt måste den återvunna fosforn vara av tillräckligt hög kvalitet och kunna möta marknadens behov. EasyMining och deras lösning levererar på alla dessa aspekter, säger Henning R. Deters, VD för GELSENWASSER AG.

För Gelsenwasser är de viktigaste aspekterna av ett partnerskap återföring av resurser, hållbarhet och långsiktig ekonomisk effektivitet. Dessa nyckelområden har sedan länge varit drivande för deras kärnverksamhet vattenförsörjning.

Läs hela artiklen på ragnsells.se/inspireras


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors