2020-09-16 11:43Nyheter

​Ash2Phos – banbrytande patent för livsviktigt näringsämne

null

En stor del av den redan använda, jungfruliga fosforn, som EU klassar som ett kritiskt råmaterial, återfinns i avloppsslam. Genom Ragn-Sells innovationsbolag EasyMinings banbrytande Ash2Phos-patent blir fosforn cirkulär genom återvinning ur askan efter att avloppsslammet har förbränts. Slutprodukten är en ren, återvunnen fosfor som kan ersätta jungfrulig fosfor i kommersiella produkter.

För att förstå hur banbrytande och viktig Ash2Phos-processen är måste man förstå hur livsviktig fosforn är. Det menar Yariv Cohen, forsknings- och utvecklingschef vid EasyMining, och hjärnan bakom det unika patentet Ash2Phos.

– Utan fosfor finns det inget liv. All energiöverföring i biologiska system är baserad på fosforkemi. Att vi kan röra oss över huvud taget är tack vare fosforn, säger Yariv.

Läs hela artikeln


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors