2019-04-09 13:31Nyheter

Älskade stad växer vidare till Oslo

null

Samlastningskonceptet Älskade stad har expanderat till Norge under namnet Elskede By. Den 8 april invigdes det nya samarbetet mellan Ragn-Sells, Bring och KLP Eiendom som ska minska trafiken och skapa en bättre miljö i Oslo.

Elskede by går ut på att miljövänliga fordon transporterar paket och varor till kunder i stadens stadskärna och tar med sig avfall ut igen. Konceptet har varit igång i Stockholm sedan januari 2017 i ett snarlikt upplägg och är på gång att starta även i Malmö innan sommaren. Målet med konceptet är mindre utsläpp, mindre buller, mindre trafik och bättre atmosfär.

Elskede by invigdes av Oslo kommuns byrådsleder Raymond Johansen och på plats var även representanter från Älskade stad för att gratulera till att man nu startat ett samarbete även i Oslo.

- När vi vet att transportsektorn står för 55 procent av utsläppen är det väldigt glädjande att se att tre stora affärsaktörer arbetar tillsammans för att minska trafiken och bidra till renare luft i Oslo, säger Raymond Johansen.

Konceptet är i drift i Stockholm under namnet Älskade stad - med Ragn-Sells och Bring som primärleverantörer tillsammans med Vasakronan och Stockholm stad.

Elskede by kommer att ha en gemensam samlastningscentral i Postens tidigare brevcentrum på Biskop Gunnerus gate, som nu ägs av KLP.

Älskade stad är ett branschöverskridande samarbete som startades i Stockholm av Bring, Ragn-Sells, Stockholm stad och Vasakronan för att öka takten till fler hållbara miljöinitiativ som gynnar en levande stadsmiljö och minskar fordonsrörelserna.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors