2015-06-24 14:16Nyheter

​Almedalen 2015: Gräv där du står – Cirkulär prospektering (1 juli)

null

Tillgången till råvaror och råvaruproduktion är en framtidsfråga för EU och Sverige. Det totala resursutnyttjandet av jordens resurser, idag i Sverige på cirka 15 ton per person, är inte hållbart i längden. Samtidigt är vår industri, ekonomi och levnadsstandard beroende av ändliga resurser.

I en cirkulär ekonomi behöver regelverk och ekonomiska styrmedel främja en cirkulär resurshantering, det vill säga att resurser utnyttjas så effektivt som möjligt, och där det upparbetade värdet bevaras så långt som möjligt. För utvinning av metaller, mineraler och andra värdefulla ämnen kan man prata om cirkulär prospektering, det vill säga utvinning av sekundära råvaror ur exempelvis existerande avfallsströmmar som slam och askor, och ur äldre deponier, så kallad ”landfill mining” eller deponiåtervinning.

Välkommen till ett framtidsinriktat seminarium om hur vi kan utnyttja jordens resurser bättre med hjälp av cirkulär prospektering.

Tid: Onsdag 1 juli, 11.30-12.30

Plats: Teaterskeppet, Visby hamn, kajplats 10

Mingel med lätt lunch efter seminariet.

Program

Inledning 
David Schelin, VD Ragn-Sells

Key-note speaker
Det cirkulära samhället – låt oss enas om en målbild. Planetens gränser och behovet av ett cirkulärt resursutnyttjande. Johan Rockström, professor Stockholm Resilience Center

Potentialen i cirkulär prospektering
Anders Kihl, Utvecklingschef Ragn-Sells

Paneldebatt - Hur kan vi främja cirkulär prospektering?
Maria Wetterstrand, Ordförande Miljömålsrådet
Mats Eklund, Professor Linköpings Universitet
Lena Söderberg, GD SGU
Eva Thörnelöf, vik. GD Naturvårdsverket
Anders Kihl, Utvecklingschef Ragn-Sells

Se även www.ragnsells.se/almedalen för mer information om vår närvaro i Almedalen och vårt andra seminarium på temat Förlustfria cirklar. 


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors