2015-06-25 09:00Nyheter

Almedalen 2015: Förlustfria Cirklar (2 juli)

null

Hur främjar vi innovation och helhetslösningar för återvinning?

Avfall är en resurs. För att driva på övergången till en cirkulär ekonomi behöver vi främja en förflyttning uppåt i avfallshierarkin. Det ska vara lönsammare att återvinna och återanvända än att utvinna nya råvaror. Med bättre möjligheter för en högre grad av innovation och utveckling skapar vi ett effektivare resursutnyttjande, vilket är centralt för hållbar tillväxt och nya jobb.

Hushållsavfall definieras idag som avfall som kommer från hushåll samt ”därmed jämförligt avfall” som kommer från verksamheter. Kommuner har idag monopol på insamling av hushållsavfall samt äganderätten till detsamma. Det finns en oklarhet om vilket avfall från verksamheter som ingår i det verksamhetsavfall som definieras som hushållsavfall (”därmed jämförligt”), trots att flera utredningar och förslag tagits fram under åren. Företag vill och kan idag ta ansvar för att sluta sina kretslopp, men oklarheten kring begreppet skapar otydliga spelregler och förutsättningar på marknaden.

Seminariet ger konkreta exempel på den innovation och nya samarbeten som växer fram på marknaden och fokuserar på vad som behövs från politiken och näringslivet för att ytterligare stimulera ambitionen att sluta kretsloppet.

Välkommen till ett framtidsinriktat seminarium om hur vi kan frigöra näringslivets innovationskraft för en cirkulär ekonomi.

Tid: Torsdag 2 juli, 11.30-12.30

Plats: Teaterskeppet, Visby hamn, kajplats 10

Mingel med lätt lunch efter seminariet

Program

Moderator
Ola Alterå, VD Sustainable Innovation

Inledning
David Schelin, VD Ragn-Sells

Key-note speaker
Miljöfrågor förutsätter samverkan – spelreglerna måste bana väg framtiden Östen Ekengren, IVL Miljöinstitutets vice VD

Case
Därför bör marknaden bestämma hur man bäst förädlar – “därmed jämförligt avfall” Sören Eriksson, Affärsutvecklare Preem

Paneldebatt
Hur kan marknaden agera som drivkraft för att flytta verksamhetsavfall högre upp i avfallshierarkin, och vilka är och bör förutsättningarna vara?

Gunilla Glasare, Chef samhällsbyggnad och tillväxt, SKL
Eva Thörnelöf, vik. GD Naturvårdsverket
Sören Eriksson, Affärsutvecklare Preem
David Schelin, VD Ragn-Sells

Se även www.ragnsells.se/almedalen för mer information om vår närvaro i Almedalen och vårt andra seminarium på temat Cirkulär prospektering.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors